ХАРАКТЕР ЄГОВИ, ПОКАЗАНИЙ У ЙОГО ВЕЛИКОМУ ПЛАНІ ВІКІВ

Чому Ісус Христос був покликаний, щоб терпіти і померти? Чи не міг Великий Бог довершити спасіння людства якимось іншим шляхом, без мук і смерті Свого Сина? Ці питання часто постають перед вдумливими дослідниками Божого Слова, і на них можна дати цілком задовільняючу відповідь. Бог міг влаштувати речі зовсім по-іншому. Він не є позбавлений винахідливості. Він є всесильним і всемогутнім Богом. Бачимо, наприклад, що Бог міг розпорядитися, щоб Адам був вигнаний з Едемського саду на деякий час, і після того, як він трохи постраждав би за свій непослух і таким чином засвоїв лекцію, міг бути повернений до ласки. Здобувши такий досвід, Адам, без сумніву, був би навчений дуже доброго уроку. Схоже всі Адамові діти могли б перенести деяке покарання, деякі очищуючі досвідчення, з яких могли б почерпнути користь, а потім знову повернутися до гармонії з Богом.
Але мудрість Божа є надзвичайно глибока, і Він має великий і мудрий план! Він задумав, щоб усі Його інтелігентні створіння - ангели, херувими, серафими і люди, - які б мали одержати вічне життя, повинні бути повністю віддані Йому, а, отже, всі вони повинні бути випробувані щодо цієї відданості. Всі вони повинні бути перевіреними і випробуваними характерами. Отже Його заміром було, щоб усі Його інтелігентні створіння на небесах і на землі були приведені до зрозуміння, що Він є добрий і гідний всякого хваління, щоб вони могли з самого серця вигукувати: "Тому, Хто сидить на престолі,.. благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки!"
Ті, які доведуть свою відданість Творцеві, житимуть вічно. Ті, які не доведуть своєї відданості, помруть - повністю зникнуть. Аж до часу створення людини, Бог не об'явив цієї риси Свого плану. Потім, для того, щоб усі могли знати закон Його володіння, Він проголосив, що смерть має бути карою за гріх - що лише праведні будуть жити і що всі грішники остаточно будуть знищені. Отже, Бог наперед постановив, що людська провина, яку Він передбачив, мала привести на Адама і його потомство найвище покарання Його закону.
Багато-хто не вибрав би гріха, якщо б знав його справжні наслідки і був народжений з досконалою здатністю вибирати те, що є правильне. Але Бог задумав, щоб нащадки Адама, внаслідок його непослуху, приходили на світ в умовах упадку. Він задумав тут, на планеті Земля, показати, якою є природна схильність і неминучий наслідок гріха. Тенденція гріха завжди спрямована вниз; але крім цього гріх накопичується і веде до руїни та смерті.
Бог запланував, що ця велика лекція злих наслідків гріха повинна бути засвідчена також ангелам, які перед створенням і упадком людини були оточені такими умовами, які не надавали жодної особливої спокуси до гріха.

СПОКУСА ПРИХОДИТЬ НА АНГЕЛІВ

Бог бажає лише таких поклонників, які поклоняються Йому в дусі та в правді. Кожний, хто не поклонятиметься Йому з цих мотивів, буде остаточно знищений. Ми бачимо, що Бог дозволив не лише, щоб через хитрощі сатани гріх ввійшов у світ, але щоб гріх був джерелом спокуси для ангелів. Ми бачимо, як усіх ангелів виставлено на особливу спокусу в стосунку до упавшого людства (1 М. 6: 1-5; Юди 6). Віримо, що сатана провокував цю спокусу, так само як він спокушував матір Єву. Він сам був першим правопорушником.
Деякі з ангельського воїнства піддалися цій спокусі, а деякі залишились вірними Богу. Отже, ми знаємо, що всі небесні ангели підлягали великому випробуванню щодо слухняності своєму Творцеві. Як подає Біблія, всі ангели, які є в гармонії з Богом, встояли в своєму випробуванні. Вони, згідно нашого розуміння вчення Св. Письма, були обдаровані нагородою вічного життя, тому що довели свою вірність і слухняність і показали свою відданість. Ті, які впали, були зв'язані кайданами темряви на суд великого дня - триваючого, як віримо, тепер.

ЕКОНОМНИЙ БОЖИЙ ПЛАН

Шість тисяч років людина несла кару "вмираючи, помреш" (кару, яку Біблія проголошує "заплатою за гріх") - смерть з усіма супутніми їй слабкостями й розбещеністю розуму та тіла. Але Бог задумав, що усі матимуть повну нагоду повернутися з цього стану гріха і смерті; і приготування до повернення людини було зроблене в Христі. Це приготування є найбільш економним з усіх, які могли бути зроблені. Якщо б тисяча досконалих людей згрішила, то це вимагало б тисячі досконалих людей, щоб їх відкупити - один відкупитель за кожного грішника. "Око за око, зуб за зуб", людське життя за людське життя - ось вимога Божого закону (2 М. 21: 23-25; 5 М. 19:21).
Перед створенням наших перших родичів Бог постановив, що лише одна людина повинна мати можливість впасти і бути засудженою на смерть, щоб таким чином лише одна людина була б потрібна як Відкупитель. Це божественне влаштування було найбільш економним, тому що приведе всі маси людства назад до життя коштом лише одного людського життя, як ціни викупу. Жодна упавша людина не могла бути викупом, відповідною ціною за досконалу людину Адама. Тому з самого початку Бог задумав, що лише Його Однороджений Син, Перворідень всього творива, повинен стати Відкупителем людини, а для того, щоб стати Відкупителем, Він повинен стати людиною.
Смерть ангела не могла відкупити людину. Божественна справедливість вимагала, щоб досконале людське життя було дане за досконале людське життя. І Бог, знаючи це все, послав Свого Сина, щоб здійснити Свій великий план викупу і реституції. В цьому не було ані нічого поганого, ані нічого несправедливого для Його Сина, хоча для Всемогутнього було б несправедливим нав'язувати таку річ Своєму Сину; і Бог не міг бути звинуваченим в несправедливості.
Таким чином Св. Письмо повідомляє нас, що прихід Логоса в світ був річчю добровільною. Він вчинив це "задля радості, яка була перед Ним", яку Йому представив Всемогутній. Отець представив Синові, що коли Він витерпить приниження від перенесення Його єства з вищого рівня на нижчий, на людський рівень для того, щоб могти відкупити втрачений рід Адама, то буде наступним після Єгови; Він буде вчинений учасником природи Єгови - божественної природи. Все це було натхненням на шляху нашого Господа - радість чинити Отцівську волю і мати Його схвалення; радість відродити людство і радість бути вивищеним до славної природи Його Отця. Той, Хто так впокорив себе, щоб стати людиною і померти ганебною смертю на хресті, справді був, як обіцяно, високо вивищений і засів на правиці величності на висоті (Євр. 1: 3).

БЕЗМЕЖНА МУДРІСТЬ ВЕЛИКОГО БОЖОГО ЗАМІРУ

Таким чином бачимо, що план, прийнятий Богом, дає сприятливу можливість виявлення принципів, які лежать в основі Його славного характеру, і які ні ангели, ні люди не могли так виразно зрозуміти якимось іншим чином. Коли велика праця відродження повністю завершиться, тоді ангели і люди бачитимуть справедливість Бога - справедливість, яка дозволила, щоб покарання смерті виконувалось над людьми протягом шести тисяч років, -справедливість, яка також приготувала Відкупителя, що відшкодував цю кару за Адама, щоб він і його нащадки могли стати вільними, - справедливість, яка також приготувала велику нагороду для вірного Сина, Який таким великим коштом здійснив Отцівський замір! Це є нийвище розуміння справедливості, яке люди чи ангели могли збагнути!
Таким же чином Бог покаже також свою співчуваючу любов, якої інакше ні ангели, ні люди ніколи не могли б зрозуміти. Не було б жодного гріха, жодної смерті, жодного смутку, жодного болю, вони б ніколи не могли зрозуміти глибин божественного милосердя. Після того як гріх ввійшов у світ, ангели спостерегли любов Бога в тому, що Він "дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне". "Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би" за іншого! Отже Отцівська любов була показана в Його плані послати Свого Сина померти за світ. Ця любов буде показана всім людям в наступаючому віці, який тепер вже зовсім поруч.
Своїм планом Бог виявить також Свою силу, бо хоча Його сила була показана в створенні світів, людей і ангелів різних рангів, однак цей вияв Його енергії є малим в порівнянні до сили, яку Він ще застосує. Ця сила відродить кожну особу з людського роду до її первісного стану; кожна людська душа буде пробуджена з гробу. Це буде вияв сили, що є понад зрозуміння людства.
Тоді також буде чудово виявлена Божа мудрість. Коли грандіозний результат божественного плану віків буде видимий у своїй славі і величі всім інтелігентним створінням Бога, то всі славитимуть Його як безмежно Мудрого - Який слушно визначив, що кожне створіння, сформоване на Його образ, повинно бути випробуване відносно цілковитої відданості, щоб лише вірні і слухняні повинні мати життя, і що всі інші повинні бути знищені.
Таким чином бачимо, що в Його чудовому плані дій з грішниками (ангельськими і людськими) Бог вибрав найкращий шлях, найбільш корисний для ангелів і людей, найбільш сприяючий для Його власної остаточної слави і честі. "Хто Тебе, Господи, не побоїться, та Ймення Твого не прославить?.. Бо народи всі прийдуть та вклоняться перед Тобою, бо з'явилися суди Твої!" (Об. 15:4).