ЦАРСТВО БОЖЕ

Частина 2

ЗНАКИ ВСТАНОВЛЕННЯ ЦАРСТВА

    "Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько" (Лк. 21: 31).
    Незнаний людству Божий план, що міститься в Біблії, виконується поступово й систематично. Дозволення зла, смерть людини та наслідки гріха, діяльність Бога з Ізраїльським народом, послання Єдинородного Сина у світ, щоб Він став викупною жертвою, покликання Церкви - ось етапи розвитку Божого плану. Вони прокладають шлях до найбільшої події віків - Тисячоліття - коли Бог встановить Своє Царство на землі, втручаючись у справи людства.
    Тільки уважні дослідники Біблії можуть впізнати час, який передує цій чудовій події. Біблія називає його так: "кінцевий час", "кінець віку" (у старих перекладах "світу"), "час кінця", "день гніву", "день Єгови".
Апостол Павло пише, що Церква буде повністю повідомлена про значення подій, що відбуватимуться в світі: "А ви, браття, не в темряві, щоб той день захопив вас, як злодій... Тож не будемо спати, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі" (1 Сол. 5: 4, 6), з метою потішити та зміцнити істинним значенням подій, що відбуваються в теперішніх "останніх днях".
    Які ж є знаки кінця віку? Які події підтверджують, що довгождане Царство є вже близько? Цей період характеризують незвичайні, виняткові обставини, і вони відрізняють його від інших періодів людської історії. Ми хочемо навести п'ять різних знаків. Кожен з цих знаків вказує на одну із подій, які змушують землю тремтіти. Ми віримо, що ці знаки є достатньо конкретними доказами того, що ми живемо в переломній добі, коли "перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки" (Об. 11: 15).

ЗРОСТАННЯ ЗНАННЯ

    Першим зі знаків є великий, бурхливий зріст знання, передбачений у пророцтві Даниїла 12: 4: "А ти, Даниїле, заховай ці слова, і запечатай цю книгу аж до часу кінця. Багато-хто дослідять її, і так розмножиться знання" (англійський переклад цього тексту є більш правильний і говорить: "багато бігатиме туди і сюди, і побільшає знання"). Зосередимось, насамперед, над останньою частиною цього тексту. Вона передбачає, що здобування людиною знань не є рівномірним процесом, який відбувається протягом віків (як дехто міг би вважати), але наступає в бурхливий, раптовий спосіб.
    Нам важко зрозуміти факт, що розповсюджене знання є відносно недавнім досягненням, оскільки в наш час освіта та плоди науки є поширеними скрізь. Однак докладне дослідження цього предмету підтверджує правдивість пророцтва Даниїла.
    Зростанню людського знання найбільше сприяло винайдення друкарського верстата та його наступне удосконалення. Цей винахід зробив можливим збереження і розповсюдження інформації у різних галузях науки. Обов'язкове навчання, запроваджене згодом, дозволило розповсюдити наукові знання. Це зумовило подальші досягнення.
    Бурхливе і широке зростання знання можна проілюструвати наступним прикладом. Якщо шість тисяч років людського знання зобразити у вигляді книжки, і кожна сторінка означала б один рік, тоді аж 5800 сторінок займали б період неграмотності.
    І хоч ми не маємо всебічних статистичних даних про зростання знання, все ж таки ми можемо спостерігати загальний процес. Країни західної і північної Європи, а також англомовні країни, були першими щодо шкільного навчання своїх мешканців. Прогрес у боротьбі з неграмотністю в інших країнах був повільніший і триває віднедавна.

 
Населення (млн. чол.), (1979 р.)
Освіта - кількість учнів в середніх школах (1977 р.)
Економічно відсталі країни
267, 9
12 %
Країни східної Європи
375, 7
72 %
Високорозвинені країни
780, 5
86 %
(Згідно статистичних даних ООН, опублікованих в 1981 р.)

    Дуже докладні дані ми маємо зі США - найбільш розвинутої країни у світі. В цьому випадку нас вражає той факт, що сто років тому 20% населення США у віці чотирнадцять років і вище не вміли ні читати, ні писати.
    На підставі пророцтв відомий англійський науковець і дослідник Біблії Ісак Ньютон стверджував, що прийде час, коли людина буде подорожувати зі швидкістю 50 миль на годину. Його передбачення було визнане неправдоподібним і висміяне тогочасними науковцями, особливо французьким філософом Вольтером. Сьогодні ж, лише через 250 років, літаки, швидкісні поїзди, автомобілі дозволяють рухатися з великою швидкістю, в кільканадцять разів більшою від тої, яку визначив Ньютон.
    Ці швидкісні засоби подорожування та ведення військових дій були передбачені в іншому біблійному пророцтві. В книзі Наума 2: 4, 5 поступ є пов'язаний з днем гніву Бога, який передує Його Царству: "блищить сталь у день зброєння їхнього на колісницях... Колісниці шалено по вулицях мчать, по майданах гуркочуть, їхній вид - немов полум'я те смолоскипів, літають вони, як ті блискавки".
    Сьогодні такі винаходи, як радіо, телефон, телебачення, комп'ютери та інші засоби зв'язку стали невід'ємною частиною рівня сучасного життя. Зростає значення різних джерел отримання енергії та космічних досліджень. Безконечний список винаходів та відкриттів має своє джерело у сучасному зростанні знання. Ніхто в історії людства навіть не мріяв про такі знання.
    Ми ще раз дослідимо докладність пророцтва Даниїла. Чи всі ці винаходи з'явились поступово, чи раптом? Подана нижче схема появи основних винаходів людини дає відповідь на це питання.

Часова схема винаходів людини

    Зі схеми видно, що найважливіші винаходи появились в останніх двох століттях. Ми віримо, що цей прогрес має особливе значення. Пророк Даниїл звертає увагу на зростання знання, яке мало початись в Часі Кінця, що передує зорінню дня Тисячоліття. Пророк Наум пов'язує цей раптовий розвиток засобів зв'язку з днем приготування. Обидва тексти вказують на близьке встановлення видимої, земної частини Царства, що принесе благословення для людства.

ЗАКОЛОТ НАРОДІВ

    Великий заколот, яким зараз охоплені народи, є другим знаком. Оглядачі ситуації в світі одностайно стверджують, що всі люди є занепокоєні і бояться суспільних, політичних та економічних негараздів. Людство завжди боролося з труднощами, але в багатьох відношеннях теперішні труднощі раніше не існували. Біблія подає живий образ часу горя і того, що з цього горя виникне. Читаючи її, здається, що ми читаємо заголовки сьогоднішніх газет.
    У пророцтві Даниїла цей період історії світу є визначений як "час горя [утиску], якого не було від існування люду аж до цього часу". Час же цих подій визначений твердженням: "заховай ці слова, і запечатай цю книгу аж до часу кінця" (Дан. 12: 1, 4).
    Ісус підтвердив це пророцтво. Відповідаючи на питання апостолів: "Яка буде ознака Твого приходу [гр. "parousia" означає "присутність"] і кінця віку?" (Мт. 24: 3), Ісус сказав: "Бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу і не буде. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслась би ніяка плоть" (Мт. 24: 21-22, Дер.). Далі Він сказав: "І тривога людей на землі... коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на ввесь світ" (Лк. 21: 25, 26).
    Натхнені біблійні автори дають свої подальші свідоцтва щодо цього періоду неспокою та страху. Ап. Павло пише в Першому посланні до Солунян 5: 2, 3: "Бо самі ви докладно те знаєте, що прийде день Господній так, як злодій уночі. Бо коли говоритимуть: Мир і безпечність, тоді несподівано прийде загибель на них, як мука тієї, що носить в утробі, і вони не втечуть".
    Пророк Софонія також описує загальний фон цих подій: "Близький день Господній великий, він близький і дуже швидко настане... тоді гірко кричатиме навіть хоробрий! День гніву цей день, день смутку й насилля, день збурення та зруйнування, день темноти та темряви, день хмари й імли, день сурмлення й окрику проти укріплених міст та проти високих міських заборолів [високих башт]. І буду чинити Я утиск людині, і будуть ходити вони, як сліпі, бо згрішили вони проти Господа" (Соф. 1: 14-17).
    Пророк Огій стверджує: "Так бо говорить Господь Саваот: Ще трохи... затрясу небом та землею, морем і суходолом... й прийде Той, що Його бажають усі народи" (Ог. 2: 6, 7, Кул.).
    Віримо, що існують переконливі докази того, що ми живемо в періоді історії, який Даниїл та Ісус назвали кінцем віку. Наше покоління було свідком двох світових воєн та багатьох менших конфліктів. Також існує небезпека третьої світової війни. Дехто може сказати, що війни були завжди. Однак ніколи раніше не було такого страху в серцях людей від "чекання того, що йде на ввесь світ" (Лк. 21: 26). Терор віку атому вплинув також на людський розум. Ніколи раніше не було можливим повне знищення цивілізації такими жахливими засобами як атомна чи воднева бомба, міжконтинентальні ракети, хімічна зброя чи радіоактивне випромінювання. Який великий зміст ховають в собі слова Ісуса: "І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина" (Мт. 24: 22).
    Вкажемо ще на інший безприкладний аспект сьогоднішнього занепокоєння світу. Ми маємо на увазі величезні колективні та особисті зусилля для виживання людства. Народи, перебуваючи перед обличчям небезпеки, хочуть уникнути її шляхом міжнародних переговорів, укладення договорів. Відчуваючи ненадійність міжнародних домовленостей, деякі держави змушують своїх громадян навчатись методам цивільної оборони на випадок війни, щоб захистити себе від радіоактивного випромінювання, але всього цього, як знаємо, недостатньо на випадок війни.
    Дослідник Біблії не повинен бути занепокоєний подіями сьогоднішнього світу, якщо лиш усвідомлює собі, що вони були передбачені як неминучі наслідки неслухняності Божому закону. Він знає також, що за чорними хмарами сяє сонце.
    Так, великий час горя, в яке зараз поринув світ, є переконливим доказом того, що Боже Царство буде незабаром встановлене. Критична ситуація, в якій зараз знаходиться людина, буде Божою нагодою. Народи, зараз занепокоєні, будуть вчитися справедливості. Тоді сповниться прагнення миру і безпеки всіх народів.

ВІДНОВЛЕННЯ ІЗРАЇЛЯ

    Третя річ, яка вказує на кінець віку, - це встановлення незалежної держави Ізраїль. Книга історії єврейського народу є надзвичайно захоплюючою. Історія цього народу починається від особи Авраама, дві тисячі років перед Христом. На ранній стадії розвитку цього народу ми зустрічаємо таких уславлених осіб як Ісак, Яків, Йосиф, Давид і Соломон. З Біблії виникає, що становище євреїв було винятковим тому, що поміж ними та Богом існував особливий зв'язок або угода. Бог вибрав народ, який мав бути прообразом урядування Його майбутнього Царства, їм теж було дароване привілейоване становище. Бог сказав: "А тепер, коли справді послухаєте Мого голосу, і будете дотримувати заповіту Мого, то станете Мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то Моя! А ви станете Мені царством священиків та народом святим" (2 М. 19: 5, 6).
    Вони також мали обітницю земних благословень та благополуччя взамін за вірність заповіту. "Якщо будете ходити згідно з постановами Моїми, а заповідей Моїх будете додержувати й будете виконувати їх... земля дасть свій урожай... будете їсти хліб свій досита, і будете сидіти безпечно в вашому Краї... І ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча... І розплоджу, і розмножу вас, і виконаю Свого заповіта з вами... І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете Мені народом" (3 М. 26: 3-12). Такі обітниці не були дані жодному народові. Виконання євреями умов заповіту дало б їм великі благословення.
    Однак історія єврейського народу є повна фактів невірності й неслухняності Богові, приводячи на думку упадок всього людства. Замість благословень, євреї отримали прокляття, котрі також були передбачені, як це ми читаємо: "І буду гнатися за ними мечем, голодом та моровицею, і дам їх на пострах для всіх земних царств, на прокляття і на остовпіння, і на посміховище, і на ганьбу серед усіх народів, куди Я їх був повиганяв, за те, що не слухалися слів Моїх - говорить Господь, - що посилав Я до них рабів Моїх пророків, рано та пізно, та не слухали ви, говорить Господь" (Єр. 29: 18, 19).
    Після періоду царювання Соломона, коли держава досягла вершини слави, почався поступовий занепад ізраїльського царства. Десять поколінь утворило окреме царство. Було це злим в очах Бога, тому Він дозволив на поневолення Ізраїлю та розпорошення народу в Ассирії.
Інші два покоління у зв'язку з неприйняттям попереджень пророків, також впали у неласку в Бога. В 606 році перед Христом вони були розгромлені Навуходоносором і були забрані до вавилонської неволі на 70 років. Медо-перський цар Кір повернув євреїв до їх землі, але вони вже не були в змозі втримати свою незалежність. Згодом Ізраїль був під владою Персії, Греції та Риму. За часів останнього прийшов Месія в особі Ісуса Христа.
    Ізраїль ще раз мав можливість отримати Божу ласку, послухавши найбільшого з єврейських пророків. Однак керівники Ізраїлю відкинули Ісуса та Його вчення. Вирок для них записано в Євангелії від Матвія 23: 38: "Ось ваш дім залишається порожній для вас!". У сімдесятому році нашої ери Єрусалим був спалений дотла. Країна опинилась в неласці у римлян, а мешканці були розпорошені скрізь-усюди. Але Бог не назавжди відкинув Свій народ. У пророцтвах ми читаємо: "Ось я їх позбираю зо всіх тих країв, куди вигнав був їх Своїм гнівом, та люттю Своєю й великим Своїм пересердям, і верну їх до місця цього, і посаджу їх безпечно" (Єр. 32: 37). "І долю народу Свого Ізраїлю, я поверну, і побудую міста попустошені, і осядуть вони... Я посаджу їх на їхній землі, і не будуть їх більше виривати з своєї землі, яку Я їм дав, говорить Господь, Бог твій" (Ам. 9: 14, 15).
Сучасні події наочно підтверджують виповнення цього пророцтва. Ізраїльтяни повернулись до своєї землі майже з усіх кінців світу.
    Після оголошення Організацією Об'єднаних Націй плану поділу палестинських земель, в 1948 році Ізраїль проголосив свою незалежність. Виникла нова держава. Чи коли-небудь в історії людства була така подія, щоб після дев'ятнадцяти століть з розпорошеного по всій землі народу утворилась незалежна держава? Ця подія не здивувала дослідників пророцтв, бо вони чекали на цю подію протягом багатьох років.
    В книзі Йоіла ми знаходимо пророцтво, яке вказує на те, що повернення Ізраїлю співпадає з часом великого горя в світі. "Бо ось тими днями та часу того, коли долю Юди та Єрусалиму верну, то зберу всі народи, зведу їх у долину Йосафатову, і там буду судитися з ними за народ Мій й спадщину Мою, за Ізраїля, що його розпорошили поміж народами, Мій край поділили... Кличте про це між народами, оголосіте святую війну, збудіть лицарство, хай сходяться, нехай підіймаються всі вояки. Перекуйте свої лемеші на мечі, а ваші серпи на списи, хай навіть безсилий говорить: "Я лицар!" Поспішіть і прийдіть, всі народи з довкілля..." (Йоіл. 3: 1, 2, 9-11).
    З цього пророцтва ми бачимо, що повернення євреїв до рідної країни буде супроводжуватись воєнним приготуванням держав до світового конфлікту. Таке поєднання обставин - повернення євреїв, пов'язане із зростанням озброєння - має своє цілковите виповнення в теперішньому часі.
    Можливо, що найбільш виразним доказом того, що пророкована доля Ізраїлю є безпосередньо пов'язана з кінцем віку, ми знаходимо у порівнянні цього народу з фіговим деревом. Коли учні спитали Господа про ознаки Його присутності, то частина відповіді звучала так: "Від дерева ж фігового навчіться прикладу: коли віття його вже розпукується, і кинеться листя, то ви знаєте, що близько вже літо. Так і ви: коли все це побачите, знайте, що близько, під дверима!" (Мт. 24: 32, 33). Лише віднедавна значення цієї відповіді не є вже таємницею.
    Фігове дерево символізує Ізраїльський народ, який почав розвиватись після того, як довгий час був всохлим. Це нам підтверджує 24 розділ пророка Єремії. В Новому Заповіті цей символ підтверджують події, записані в Євангелії від Марка 11: 12-14, 20-22. Прокляття Ісуса, скероване до фігового дерева, було в дійсності засудженням єврейського народу. В часі приходу Ісуса (Месії) Ізраїль повинен був мати плоди справедливості. Однак виявилось, що Месія був зневажений і відкинутий цілим народом. Такі вчинки викликали справедливе покарання.
Свідоцтво Святого Письма підкреслює, що кінець віку Євангелії буде дійсним часом відродження Ізраїльського народу. "Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько - під дверима" (Мт. 24: 33). У Луки 21: 31 подасться ще виразніше: "Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько".

КІНЕЦЬ ВІКУ СВІДКУВАННЯ

    Четвертий доказ кінця віку є поданий в пророцтві Ісуса (Мт. 24: 14): "І проповідувана буде ця Євангелія Царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець!" Євангелист Марко подає цю саму думку таким чином: "Але перше Євангелія мусить бути народам усім проповідувана" (Мар. 13: 10). Ісус сказав ці слова у відповідь на питання: "Скажи нам, коли це станеться? і яка буде ознака Твого приходу [гр. "parousia" - присутності] і кінця віку" (Мт. 24: 3). Пізніше Ісус велів своїм послідовникам проголошувати Євангелію почавши від Єрусалиму і Самарії і аж до кінців землі (Дії 1: 8).
    Тут ми маємо вказівку, що під Божим керівництвом послання Царства мало бути проголошене на свідоцтво всім народам. Тоді мав прийти кінець - час великого горя, - щоб завершити цей злий суспільний лад і започаткувати тисячолітнє Царство.
    Першою умовою, необхідною для цього великого свідчення, є розповсюдження Божого Слова, яке містить Божі пророцтва та обітниці. Розповсюдження Біблії було здійснене завдяки зусиллям різних Біблійних Товариств. Їхня праця може бути охарактеризована наступно:
Цанстейський Біблійний Інститут, заснований в 1710 р. в Галле, Німеччина, був першим закладом, що друкував Біблію по низьких цінах і розповсюджував її в широких колах. Можливо, найсильніший вплив на розповсюдження Біблії мало "Британське та Закордонне Біблійне Товариство", засноване в 1804 р. в Лондоні. Товариство було ініціатором заснування й організації подібних товариств у Європі та Америці. У 1816 р. створено "Американське Біблійне Товариство".
    Всі ці товариства спільно розповсюдили Біблію в широких масштабах і заохотили до її читання. Близько двох тисяч перекладів різними мовами та діалектами збільшило кількість людей, які читають цю книгу. Сьогодні вважається, що було розповсюджено понад мільярд друкованих книг Біблії (Енциклопедія Кольера).
    Другою умовою реалізації такого свідчення для світу є правильне розуміння Царства, як це записано про нього в Святому Письмі. Адже, незважаючи на те, що Біблія є перекладена на всі можливі мови та діалекти світу, вона далі є "бестселером" і залишається "запечатаною" для більшості читачів. Традиційні методи інтерпретації Біблії в минулому заважають багатьом безсторонньо досліджувати Святе Письмо. Однак сьогодні правдива Євангелія Царства проголошується за допомогою літератури, радіо та телебачення. Завдяки цьому послання про Царство досягає найбільш віддалених кінців світу.
    Зважаючи на широкі можливості нових методів навчання, можна сказати, що свідчення народам про Царство, про чудовий план спасіння незабаром буде закінчене. Оскільки Євангелія проголошується саме таким чином (на свідоцтво, а не на навернення), то незалежно від кількості тих, які відгукнулися на її послання, прийде остаточний кінець (жнив віку Євангелії) (Мт. 13: 39).

РАПТОВИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ В СВІТІ

    Вищенаведені факти ще кілька років тому закінчили б список знаків. Однак сьогодні ми можемо додати п'ятий знак, який турбує мислячих людей. Ним є раптовий демографічний вибух. Статистичні дані про населення світу вказують, що, не дивлячись на те, що для досягнення нинішнього рівня населення землі потрібно було багато тисяч років, зараз достатньо лише 40-50 років, щоб кількість подвоїлась. Передбачається, що до 2040 р. буде 13.5 мільярдів чол., до 2080 р. - 29.1 мільярдів чол., до 2120 р. - 62.6 мільярдів чол., а до 2160 р. - 135 мільярдів.

Зріст населення світу

    Уявімо лише, що при теперішньому темпі приросту менш ніж за 200 років на землі залишилися б лише стоячі місця. Кожний усвідомлює собі, що щось повинно трапитись, щоб запобігти цьому нещастю, бо лише небагато людей є обізнані з Божим запевненням, що Боже Царство має багато способів вирішення цієї проблеми. Після створення першої пари людей Бог сказав до них, "Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю" (1 М. 1: 28). Було вказано, що земля має бути наповнена, а не переповнена. Бачимо, що ця мета в історії людства буде незабаром досягнута. Одночасно це вказує на жахливі наслідки, якщо не прийде Боже втручання. Перенаселення землі було б зневаженням Божого плану дати щастя людині, і тому воно не буде дозволене.
    Бог передбачив, щоб людині було зручно жити, і це ми знаходимо в пророцтві Ісаї 45: 18: "Він той Бог, що землю вформував та її вчинив... не як порожнечу її створив, на проживання на ній Він її вформував". Ми бачимо, що Бог мав план, щоб земля була заселена, а не пуста, безлюдна.
Останнім часом статистика звертає увагу на ті труднощі, які могли б виникнути в майбутньому, коли б світ потрапив у ситуацію перенаселення. Це одна з ланок в ланцюгу доказів, що вказують на близькість Божого Царства. Світ опинився в такій ситуації, де тільки близьке встановлення Божого Царства може запобігти небезпеці. Коли Царство буде встановлене, воно вирішить всі проблеми, як також принесе з собою мир, життя і добру волю, тобто те, чого людина завжди шукала.

ПСАЛОМ 72

Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого.
Хай Він правдою судить народа Твого, а вбогих Твоїх справедливістю!
Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду.
Він судитиме вбогих народу, помагатиме бідним, і тиснутиме гнобителя!
Будуть боятися Тебе поки сонця, і поки місяця, з роду до роду!
Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю!
Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий аж поки світитиме місяць,
І він запанує від моря до моря, і від Ріки аж до кінців землі!
Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати...
І впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи,
Бо визволить він бідаря, що голосить, та вбого, що немає собі допомоги!
Він змилується над убогим та бідним, і спасе душу бідних,
Від кривди й насилля врятує їх душу, їхня кров буде дорога в очах його...
Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє,
І благословенне навіки ім'я Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить!

назад
дальше